Vi använder cookies för att analysera sidan och att du ska kunna dela oss på sociala medier

Läkningens kraft finns i människan


Vis medicatrix in homine est

Priser och bokning

Vad är osteopati?


Osteopati är mest känt för behandling av ryggont, men osteopater behandlar människor inte tillstånd
Det handlar inte om en teknik eller metod, utan om att förstå hur människan fungerar anatomiskt, fysiologiskt och beteendemässigt

Kroppen är självläkande och har förmågan att själv upprätthålla god hälsa så länge den inte utsätts för blockeringar
Grundförutsättningen för god hälsa är att kroppen klarar de krav som ställs på den, både externt och internt

Vi är ofta helt omedvetna om de obalanser, stresstillstånd och blockeringar som våra kroppar går och bär på eftersom kroppen är så bra på att kompensera och anpassa sig
Detta innebär att vi kan fortsätta våra liv utan smärta och värk

Problemen kommer när kroppen inte längre orkar eller klarar att kompensera. Då kan vi plötsligt få symtom så som muskelvärk, huvudvärk, allmän trötthet och en mängd andra symtom

Som osteopat ser jag hela människan, fysiskt, mentalt och känslomässigt och inte bara de områden som visar symtom
För att uppnå god hälsa, inriktar sig behandlingen på att hitta källan till dina problem

Osteopati